Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Pháp luật tháng 8/2019

Thứ Ba, 27/08/2019, 10:52 GMT+7

         Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 22/8/2019 phòng Pháp chế phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Pháp luật tháng 8 năm 2019 đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức cơ quan.

          Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế về hàng hải luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần tăng cường pháp chế, thực hiện đúng, kịp thời các các văn bản pháp luật mới ban hành đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước.

           Hội nghị đã triển khai đến cán bộ, viên chức các nội dung: Phổ biến các quy định về lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS; Phổ biến chỉ thị 10 CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Phổ biến các quy định về Điều tra tai nạn; Tìm hiểu lý lịch liên tục của tàu biển.

 

           Phát biểu kết thúc chương trình Hội Nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung của các báo cáo viên và tinh thần học tập, tham gia thảo luận của các cán bộ, viên chức. Bên cạnh đó đề nghị các cán bộ viên chức cần nâng cao trình độ, tích cực nghiên cứu các quy định mới của pháp luật  nhằm đáp ứng yêu cầu, đỏi hỏi ngày càng cao của các nhiệm vụ.