Đăng ký thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyên theo tại Vũng Áng của công ty TNHH TM&DV An Sinh theo thông tư số 41/2017/TT-BGTVT của Bô GTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Thứ Năm, 26/03/2020, 09:10 GMT+7
Các bài đã đăng