CHI BỘ PHÁP CHẾ - THANH TRA TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Thứ Năm, 07/05/2020, 21:01 GMT+7

        Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2020, được sự nhất trí của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, ngày 06/5/2020 Chi bộ Pháp chế - Thanh tra đã long trọng tổ chức Lễ công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Lê Hùng và đồng chí Trương Quang Dũng.  Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, các đồng chí đảng viên dự bị Lê Hùng và Trương Quang Dũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và được Chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

        Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ Pháp chế - Thanh tra đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

        

        Thay mặt cấp ủy, phát biểu ý kiến tại lễ công nhận Đảng viên chính thức, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ chúc mừng, giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí Đảng viên chính thức, mong muốn 02 đồng chí tiếp tục khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, phát huy hơn nữa năng lực trong công tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Bí thư cũng khẳng định Chi bộ cần tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp, thực hiện mục tiêu phát triển Đảng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

       Thay mặt các đồng chí được công nhận Đảng viên chính thức, đồng chí Trương Quang Dũng hứa trước tập thể Chi bộ, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.