HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VÀ TRIỂN KHAI BIÊN LAI THU PHÍ ĐIỆN TỬ TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH

Thứ Hai, 31/08/2020, 16:06 GMT+7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phát hành, quản lý và sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước, giảm thời gian thu phí và thời gian đi lại cho các tượng nộp phí hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Theo đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã hợp đồng với đơn vị xây dựng và triển khai phần mềm thu phí điện tử là Công ty VNPT Hà Tĩnh. 

Tại buổi trao đổi, nhà cung cấp dịch vụ (VNPT Hà Tĩnh) cùng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cũng đã phổ biến, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong việc sử dụng biên lai điện tử. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiến hành triển khai đưa biên lai điện tử vào sử dụng kịp thời góp phần vào việc cải cách TTHC trong các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.