CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG BIỂN

Thứ Ba, 16/03/2021, 11:14 GMT+7

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG BIỂN

      Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra, ngay từ đầu Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại biển Hà Tĩnh đảm bảo để dịch bệnh không lây lan trong quá trình sản xuất. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước chuyên ngành tại cảng biển nhằm đưa ra giải pháp vừa đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo được ổn định sản xuất. Tổ chức tuyên truyền và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh, hướng dẫn của Bộ y tế, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đến các tổ chức cá nhân hoạt động tại khu vực quản lý và CBVC của đơn vị. Chủ động đề xuất và xin ý kiến của UBND tỉnh trong công tác triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh đối với tàu thuyền từ các vùng có dịch của Việt Nam đến Cảng biển Hà Tĩnh và các tàu từ vùng khác của Việt Nam đến Cảng biển Hà Tĩnh mà có thuyền viên, hành khách trên những tàu này đến từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện…

     Nhằm chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo được công tác quản lý nhà nước tại khu vực quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã chủ động ban hành các Quyết định triển khai thực hiện: Kế hoạch hành động trong công tác kiểm soát, chống bệnh dịch; Quy trình phòng, chống bệnh dịch; Thành lập Ban giám giám sát và Đội phòng, chống bệnh dịch, xây dựng phương án, kịch bản công tác ứng phó với các tình huống của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

     Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế nói chung và kinh tế hàng hải nói riêng, thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp cảng, Hoa tiêu, doanh nghiệp lai dắt trong việc hỗ trợ để giảm các dịch vụ tại cảng biển cho các chủ tàu vận tải và đã được các doanh nghiệp đồng thuận giảm giá.

     Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát đối với thuyền viên đi bờ và công tác thay thế thuyền viên; tăng cường giải quyết thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, triển khai áp dụng thu phí, lệ phí hàng hải bằng biên lai điện tử nhằm hạn chế tiếp xúc với người làm thủ tục; bố trí bàn dành cho người làm thủ tục đặt cách xa phòng làm thủ tục tại nơi phù hợp…

     Để công tác phòng chống dịch bệnh không được lơ là, chủ quan, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh luôn được duy trì ở mức độ cao nhất, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng tờ rơi về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm các thông tin về triển khai phòng chống Covid-19, thông điệp 5K, số điện thoại của các cơ quan, các quy trình vệ sinh và sinh hoạt hàng ngày…để tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các chủ tàu, đại lý hàng hải hoạt động tại khu vực. Việc triển khai phát tờ rơi cũng nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, thuyền viên trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

     Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, thuyền viên. Tiếp tục coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, cấp bách với tinh thần, quyết tâm cao nhất.

                                                                                                                                                          CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH