HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chủ Nhật, 28/03/2021, 15:48 GMT+7

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 23/3/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh có 36/38 Đảng viên Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải  Hà Tĩnh và 02 Đảng viên Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Vũng Áng. Đồng chí Bí thư Đảng bộ và 01 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ được Tỉnh ủy Hà Tĩnh mời tham dự tại đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trong ngày đầu tiên Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Phạm Minh Chính Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sang ngày thứ 2 Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025", đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt về "Những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" và đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt về "Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia".

Nhận thức được tầm quan trọng của các vấn đề Chính trị và chủ trương của Bộ Chính trị đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống nên mặc dù là hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tham dự đầy đủ và đã tập trung lắng nghe, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết ./.

Một số hình ảnh hội nghị: