CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG BIỂN

Thứ Sáu, 24/09/2021, 07:15 GMT+7

       Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp ở Việt Nam với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Song song với công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh vẫn luôn chú trọng công tác cải cách hành chính tại đơn vị, xác định nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng để giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đơn vị không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính.

       Đối với thủ tục tàu biển, tiếp tục duy trì giải quyết thủ tục tàu biển vào, rời cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, xây dựng phần mềm Nghiệp vụ tàu biển để phục vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục điện tử cho tàu biển đến hoạt động tại khu vực cảng biển Hà Tĩnh đạt trên 98% với cấp độ 4; áp dụng thu phí, lệ phí hàng hải bằng biên lai điện tử góp phần giảm chi phí, thời gian, hạn chế tiếp xúc khi thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

       Đối với phương tiện thủy nội địa nếu có người đại diện của công ty hoặc đơn vị dịch vụ để thực hiện làm thủ tục vào, rời cảng cho phương tiện thì thuyền trưởng phương tiện liên hệ để thực hiện thủ tục tàu thuyền ra, vào cảng; hồ sơ, bằng cấp có thể chụp gửi qua Zalo nếu hệ thống phần mềm của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh chưa lưu trữ dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên và không thể tra cứu được, không phải xuất trình bản chính; trong trường hợp không có người đại diện trên bờ làm thủ tục cho phương tiện thì Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức phối hợp với doanh nghiệp cảng để hỗ trợ giải quyết thủ tục cho các phương tiện.

       Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tiến hành cập nhật các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên website của đơn vị. Bên cạnh đó đã cụ thể hóa các thủ tục thành các quy trình ISO theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các quy trình này cũng được đăng tải trên lên website của đơn vị, việc đăng tải này giúp cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tải các biểu mẫu để điền các thông tin theo yêu cầu gửi qua môi trường mạng để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

       Trong hoạt động quản lý điều hành Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các phần mềm: Phần mềm AIS, phần mềm hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa LRIT, trang quản lý thuyền viên; duy trì hoạt động của phần mềm quản lý, thu nộp hội phí IMO, phần mềm cấp sổ thuyền viên, phần mềm kiểm tra tàu biển, quản lý chi tiêu thống kê hàng hải, phần mềm Văn phòng điện tử, phần mềm nghiệp vụ tàu biển... nhằm giải quyết công việc nhanh, gọn và hiệu quả trong môi trường mạng. Hiện nay phần mềm nghiệp vụ tàu biển đã được đồng bộ với website của đơn vị, qua đó các tổ chức, cá nhân dễ dàng có thông tin về vị trí tàu thuyền và các thông tin liên quan để phục vụ trong quá trình sản xuất.

       Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện trong công tác quản lý tại đơn vị đạt hiệu quả hơn trong tình hình dịch bệnh; đồng thời giúp cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải được thực hiện công việc dễ dàng, thuận lợi.

                                                                                                                                                 CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH