Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 01/03/2021, 10:55 GMT+7

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Đoàn TN Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xin giới thiệu toàn văn bản Đề cương này.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4