Vị trí tàu tại cảng ngày 16/07/2020
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng Xuân Hải
TÊN TÀUQUỐC TỊCHVỊ TRÍ NEONGÀY ĐẾNGIỜ NEO/VÀO CẦU
THIEN TÀI 16 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 13/07/2020 10:00 13/07/2020
HP-05 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 17/05/2019 08:00 17/05/2019
TRƯỜNG THÀNH 888 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 19/10/2016 17:00 19/10/2016
MCO-05 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/01/2020 09:00 20/01/2020
TRƯỜNG THÀNH 08 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 04/09/2019 04:00 04/09/2019
YIKANG NO.701 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 15/12/2016 08:00 15/12/2016
SEA DRAGON 08 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 21/05/2019 09:00 21/05/2019
THÁI SƠN VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 08/07/2016 17:00 08/07/2016
SƠN DƯƠNG 301 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 21/06/2020 15:00 21/06/2020
Khu vực cảng Vũng Áng
TÊN TÀUQUỐC TỊCHVỊ TRÍ NEONGÀY ĐẾNGIỜ NEO/VÀO CẦU
VŨNG ÁNG 05 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 31/08/2017 08:48 16/02/2020
VŨNG ÁNG 01 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 20/11/2018 08:52 16/02/2020
VŨNG ÁNG 02 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 21/12/2019 08:53 16/02/2020
HOA TIÊU 02 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 26/10/2018 08:54 16/02/2020
THIÊN TÀI 86 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 05/02/2020 15:51 11/03/2020
THIÊN TÀI 68 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 09/12/2019 15:58 11/03/2020
PACIFIC 01 VIỆT NAM Cầu Đông 04/07/2020 16:00 16/07/2020
VTB ACE VIỆT NAM Cầu Tây 08/07/2020 15:13 14/07/2020
VIỆT THUẬN 235-03 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 10/07/2020 16:32 11/07/2020
HÀ DƯƠNG 09 VIỆT NAM Cầu cảng số 1 15/07/2020 07:00 15/07/2020
QUANG VINH 89 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 14/07/2020 13:00 14/07/2020
VIỆT THUẬN 32-01 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 14/07/2020 07:30 14/07/2020
VIỆT THUẬN 32-02 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 16/07/2020 15:30 16/07/2020
Khu vực cảng Sơn Dương