In trang này
STT
Tên văn bản
Tải về
Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam; khung giá, giá dịch vụ tại cảng biển
Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới
Nghị định số 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội
Danh sách các Doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng biển Hà Tĩnh thuộc đối tượng niêm yết giá theo quy định tại nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công
Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2023
THÔNG TƯ 50/2023/TT-BGTVT NGÀY 31/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ Container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2023
Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15
Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông báo Ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/7/2022 quy định về bảo trì công trình hàng hải của Bộ Giao thông vận tải.
Thông báo văn bản quy phạm pháp luật vê giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2022
Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ; đường sắt hàng không dân dụng
Một số Quyết định, Thông tư và tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường 2020 Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa ban hành.
BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER TẠI CẢNG VŨNG ÁNG
  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh - Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh