Thông tư 10/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

Thứ Ba, 19/03/2019, 10:27 GMT+7

Ngày 11/3/2019 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải có hiệu lực từ ngày 01/05/2019, thay thế thông tư 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt bão trong ngành hàng hải