TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

QUY ĐỊNH VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

Thứ Sáu, 22/04/2022, 16:14 GMT+7

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2