• 1. Phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho tàu thuyền ra vào cảng làm hàng
 • 2. Văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
 • 3. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG
 • 4. THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2 VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DÙNG CHO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH
 • 5. V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
 • 6. Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến các Phòng, Đại diện.
 • 7. Văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.
 • 8. Văn bản phổ biến về việc yêu cầu phòng dịch từ xa của Trung Quốc đối với tàu thuyền, thuyền viên
 • 9. Phổ biến văn bản tăng cường ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới
 • 10. Phổ biến các quy định về áp dụng định biên an toàn tối thiểu cho tàu khách trong đại dịch COVID 19
 • 11. Giải quyết khó khăn về giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên làm việc trên tàu biển bị hết hạn trong mùa dịch COVID-19.
 • 12. Thực hiện Kết luận tại Thông báo số 2786/TB-CHHVN ngày 05/8/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam
 • 13. Triển khai thực hiện chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
 • 14. Triển khai một số nội dung thông tư 41/2017/TT-BGTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
  • Triển khai một số nội dung thông tư 41/2017/TT-BGTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển