Thông tư 08/2018/TT-BGTVT ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Thứ Tư, 20/03/2019, 15:26 GMT+7

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải 

Các bài đã đăng