Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Pháp luật năm 2019

Thứ Ba, 07/05/2019, 09:26 GMT+7

Chiều ngày 03/05/2019, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tiến hành Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo cơ quan CVHH Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị như: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu KV6; Công ty BĐATHH Bắc Trung bộ; các doanh nghiệp cảng biển và các đại lý hàng hải đang hoạt động tại khu vực.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là hoạt động được đơn vị quan tâm thực hiện nhằm phổ biến các quy định mới ban hành của pháp luật,  hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật góp phần tăng cường pháp chế hàng hải, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và doanh nghiệp.

Hội nghị đã triển khai một số văn bản như: Nghị định 147/2018/ NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; Thông tư 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 quy định về phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.  Đây là các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan mật thiết đến chủ thể cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cảng biển, doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, các cá nhân và tổ chức liên quan. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngăn ngừa giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và là kênh đối thoại, tiếp nhận và giải đáp các kiến nghị  của doanh nghiệp.