Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và QĐ131 của Cục Hàng hải Việt Nam

Thứ Năm, 23/05/2019, 16:48 GMT+7

Ngày 22/5/2019, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 năm thực hiện Quyết định 131/QĐ-CHHVN ngày 12/02/2015 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Cục Hàng hải Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể đảng viên, CBVC trong đơn vị.

          Báo cáo sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chỉ rõ: Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được triển khai bài bản dưới nhiều hình thức. Cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, các phòng ban đơn vị và mỗi đảng viên, CBVC đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về nội dung, yêu cầu, mục đích của Chỉ thị từ đó triển khai thực hiện các nội dung một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả, kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như triển khai tốt nhiệm vụ đỡ đầu xây dựng nông thôn mới cho xã Kỳ Hưng – Thị xã Kỳ Anh, trích kinh phí hỗ trợ xã trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới là 30.000.000 đồng. Phong trào thực hiện phương châm “4 xin – 4 luôn” và văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức. Phong trào xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường...

Tham luận tại Hội nghị, các Chi bộ trực thuộc và đảng viên đề xuất triển khai các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2019 như nâng cao tính tự giác, ý thức của đảng viên, CBVC trong học tập và làm theo; phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu; lựa chọn việc làm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng chi bộ; thường xuyên nhân rộng điển hình tiên tiến; phát động các phong trào thi đua theo đợt; tổ chức Hội thi tìm hiểu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Hội nghị cũng được nghe báo cáo đánh giá sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 131/QĐ-CHHVN ngày 12/02/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Cục Hàng hải Việt Nam. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa việc thực hiện văn hóa công sở thực sự đi sâu, đi sát vào mỗi CBVC và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; hình thành đội ngũ CBVC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn hăng hái, năng động trong thực hiện nhiệm vụ, luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc; luôn có ý thức đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh.

Sau khi tiếp thu các ý kiến trao đổi, tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan nhấn mạnh trong thời gian tới cần triển khai ngay một số nội dung như: CBVC không ngừng tự phấn đấu, tự đào tạo, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của CBVC nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi CBVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có các giải pháp để hạn chế tối đa tình trạng hút thuốc lá tại công sở, từng bước hình thành công sở không khói thuốc; tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy tắc ứng xử của CBVC đã được ban hành…

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 năm thực hiện Quyết định 131/QĐ-CHHVN ngày 12/02/2015 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Cục Hàng hải Việt Nam thực sự là một buổi sinh hoạt chính trị sôi nổi, hiệu quả; tạo được niềm tin, sự hứng khởi trong toàn thể đảng viên, CBVC, qua đó tạo khí thế mới, động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị