Thông báo mời thầu

Thứ Năm, 12/09/2019, 09:08 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị và triển khai đưa vào sử dụng phần mềm nghiệp vụ thủ tục tàu biển tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Thời gian phát hành hồ sơ: 15:00 ngày 16/9/2019.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian mở thầu: 15:00 ngày 27/9/2019.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Giá phát hành hồ sơ: 2.000.000đ/ bộ.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện tham gia đấu thầu.