CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT NĂM 2019

Thứ Sáu, 18/10/2019, 07:45 GMT+7

                Hưởng ứng tháng cao điểm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09 tháng 11 năm 2019) và nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động, sáng ngày 16/10/2019, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật để phổ biến các quy định đã được ban hành trong thời gian qua và hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác chuyên môn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và đông đủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

   

                 Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên thuộc các phòng, đơn vị triển khai một số nội dung về Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển; Thông tư 63/2019/TT-BTC ngày 09/09/2019 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải; Phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử dùng riêng cho đơn vị. Hội nghị cũng đã thảo luận và giải đáp một số vướng mắc trong cách hiểu và cách thức thực hiện được quy định tại các văn bản pháp luật và tình hình thực tế quản lý tại khu vực quản lý của đơn vị.

                 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật mang lại các hiệu ứng tích cực và nâng cao nhận thức trong công tác tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản pháp luật mới được ban hành để phục vụ và nâng cao công tác quản lý nhà nước tại cảng biển.