Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh hưởng ứng chiến dịch chống rác thải nhựa, làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Thứ Sáu, 15/11/2019, 11:06 GMT+7

          Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, từ đầu năm đến nay, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã phát động nhiều phong trào thiết thực đem lại hiệu quả tích cực. Qua các phong trào đó đã và đang góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, viên chức về chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

  

          Từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “ Chống rác thải nhựa” để phân công nhiệm vụ các phòng ban đơn vị thực hiện. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các doanh nghiệp cảng biển, chủ tàu và thuyền viên hoạt động trong khu vực về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi nilong khó phân hủy khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường.

          Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương trong khu vực tiến hành phát tờ rơi “ chống rác thải nhựa , bảo vệ môi trường”, giám sát các hoạt động thu gom rác thải, sản phẩm đã làm từ nhựa, bao bì túi nilong phát sinh từ cảng biển đến nơi xử lý tái chế. Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân, phát động mỗi cán bộ và người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện “ Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”

          Ngày 23/10/2019  Đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề “Hành động địa phương tác động toàn cầu” trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đoàn thanh niên đã phát động chương trình không dùng sản phẩm nhựa một lần trong cơ quan đơn vị như sử dụng chai nước thủy tinh thay thế chai nhựa trong các phòng họp, phòng làm việc. Tiến hành thu gom rác thải nhựa, phân loại rác thải, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, vệ sinh môi trường quanh cơ quan. Trồng thêm nhiều cây xanh quanh khu vực làm việc tuyên truyền vận động cán bộ viên chức có ý thức bảo vệ môi trường.

 

          Từ nhận thức đến hành động, dù chỉ là những hành động rất nhỏ, nhưng trong tương lai, sẽ mang lại những thay đổi lớn hơn trong nhận thức về sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon của mọi người. Chúng ta cùng tin rằng những hành động có ý nghĩa đó không chỉ bó hẹp trong cơ quan đơn vị mà sẽ lan tỏa tới từng gia đình của tất cả cán bộ, viên chức, và hơn thế, trong tương lai không xa sẽ lan tỏa tới toàn xã hội. Vì một thế giới không còn những ảnh hưởng từ rác thải nhựa, để bảo vệ quyền con người được sống trong môi trường trong lành, bảo vệ hệ sinh thái, chúng ta hãy chung tay hành động và kiên quyết nói KHÔNG với RÁC THẢI NHỰA!