Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.

Thứ Hai, 06/01/2020, 08:06 GMT+7