Thông báo tuyển dụng

Thứ Sáu, 07/02/2020, 16:40 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí như sau:

Thủ tục tàu thuyền: 02 vị trí;

An toàn an ninh hàng hải: 01 vị trí;

Thợ máy làm việc trên tàu công vụ: 01 vị trí.

Điều kiện và thời gian tuyển dụng (xem chi tiết tại đây).