HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2020

Thứ Sáu, 22/05/2020, 16:06 GMT+7

       Sáng ngày 20/5/2020, Phòng Pháp chế đã chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật. Về tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh và cùng toàn thể CBVC các phòng, đơn vị liên quan.

       Tại Hội nghị các CBVC được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung: Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện thuyền viên, người lái phương tiện đảm nhận chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa; Thông tư 55/2019/ TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam; Tập huấn phần mềm nghiệp vụ thủ tục tàu biển. Qua đó, các báo cáo viên đã phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của các văn bản pháp luật trên và đồng thời thảo luận, trao đổi làm rõ một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phần mềm Nghiệp vụ thủ tục tàu biển trong thời gian qua. Những nội dung này liên quan mật thiết đến nghiệp vụ giải quyết thủ tục tàu biển, kiểm tra tàu biển và đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định.

       Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật mang lại các hiệu ứng tích cực, nâng cao công tác quản lý nhà nước, giúp CBVC nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.