IMO ban hành thông tri hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và tương tác cá nhân giữa tàu và bờ

Thứ Sáu, 22/05/2020, 15:57 GMT+7

IMO ban hành thông tri hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và tương tác cá nhân giữa tàu và bờ   Ngày 06/5/2020, Tổ chức hàng hải thế giới IMO đã ban hành thông tri CL.No.4204/Add.15, hướng dẫn thiết bị bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

IMO cũng nhấn mạnh rằng vận tải biển là trụ cột của dây chuyền cung ứng trên thế giới. Trong đại dịch Covid-19, điều quan trọng là mỗi người đều cần được bảo vệ khỏi lây nhiễm, bao gồm cả những người trên tàu và nhân viên trên bờ lên tàu làm việc hoặc tương tác với những người trên tàu.

IMO đã ban hành hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) an toàn và hiệu quả, để giảm thiểu rủi ro nhiễm COVID-19 cho thuyền viên, hành khách và những người khác làm việc trên tàu. Hướng dẫn này cũng áp dụng cho nhân viên trên bờ lên tàu làm việc (như hoa tiêu, biên phòng, kiểm dịch, đại lý tàu, nhân viên cung ứng dịch vụ khác v.v.); và khi bất kỳ ai trong số những người này tương tác với nhau.

Để hỗ trợ cho việc ra quyết định và đánh giá rủi ro, IMO cũng ban hành thông tri số CL.No.4204/Add.16. Thông tri đưa ra các biện pháp thiết thực để phòng, chống COVID-19 cho tất cả những người liên quan trên tàu và tại cảng khi họ tương tác với nhau.

IMO cũng nhận thấy rằng có những khác biệt trong yêu cầu của mỗi quốc gia, các hướng dẫn đề xuất một hệ thống đơn giản để đánh giá rủi ro và truyền đạt các biện pháp kiểm soát sẽ được đưa ra, theo thỏa thuận chung, để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm. IMO cũng đề xuất các biện pháp phòng ngừa đơn giản nếu việc tham gia trên tàu là không thể tránh khỏi. Chúng bao gồm giảm thiểu số lượng người; sử dụng lối đi bên ngoài thay vì tập trung đông người tại câu lạc bộ hoặc khu vực sinh hoạt của thuyền viên; thường xuyên rửa tay và duy trì sự giãn cách xã hội…

                                                                                              (Nguyễn Bình dịch từ bản tin IMO)

Các bài đã đăng