ĐẢNG BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”

Thứ Năm, 07/10/2021, 10:15 GMT+7

       Thực hiện Kế hoạch 201-KH/ĐU của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, sáng ngày 6/10/2021, Đảng ủy Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh tổ chức các điểm cầu trực tuyến để học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.  Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Trương Minh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, viên chức và người lao động cơ quan.

         

           Tại Hội nghị đồng chí Đinh Văn Long - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính trình bày báo cáo chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.” Qua báo cáo Đảng viên trong chi bộ nắm được các 5 nội dung cốt lõi của chuyên đề; 8 giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

          Thông qua việc học tập quán triệt chuyên đề Đảng viên, viên chức trong đơn vị nhận thấy được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời hiểu rõ được trách nhiệm nghĩa vụ của học tập làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường khát vọng xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

          Tại Hội nghị đồng chí Trương Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng việc học tập chuyên đề. Yêu cầu các Đáng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nghe quán triệt nội dung chuyên đề nghiêm túc, nghiên cứu nắm vững các nội dung cốt lõi của chuyên đề. Đồng thời mỗi Đảng viên, viên chức có kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Sau một buổi làm việc tích cực, Hội nghị đã quán triệt đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, viên chức và người lao động cơ quan các nội dung chính của chuyên đề toàn khóa. Đây thực sự là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa khơi dậy ý chí tự lực, tự cường nêu cao tinh thần nêu gương cán bộ Đảng viên nhằm góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.