Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiến hành diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu cảng Sơn Dương năm 2019.

Thứ Sáu, 31/05/2019, 15:18 GMT+7

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiến hành diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu bến cảng Sơn Dương năm 2019.

 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu của Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tại bến cảng Sơn Dương và tăng cường năng lực ứng phó, giảm thiểu hậu quả của việc xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển đối với sự cố tràn dầu xảy ra. Sáng nay, ngày 31/5/2019 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tiến hành diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu cảng Sơn Dương năm 2019.

Buổi diễn tập nhằm mục đích nắm bắt và hoàn thiện hệ thống thông báo sự cố khẩn cấp, tổ chức phối hợp triển khai giữa các bộ phận trong hoạt động ứng phó với sự cố môi trường, tăng cường năng lực xử lý và ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra, đồng thời kiểm tra, rà soát các tồn tại, hạn chế nhằm đưa ra giải pháp để hoàn thiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại bến cảng Sơn Dương.

Buổi diễn tập được thực hiện nghiêm túc, chính xác, bám sát nội dung và tình huống giả định đã được đưa ra.

Một số hình ảnh của cuộc diễn tập