Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Thứ Ba, 28/05/2024, 14:59 GMT+7
Các bài đã đăng