ĐẢNG BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ Năm, 07/07/2022, 09:47 GMT+7

Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”