Maket Hội nghị

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 27/03/2024, 15:23 GMT+7

Ngày 27/3/2024, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị