• 1. Thông Báo Hàng Hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải trên vùng biển Hà Tĩnh
 • 2. Thông Báo Hàng Hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải trên vùng biển Hà Tĩnh
 • 3. THÔNG BÁO KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT CHO PHÂN ĐỘI ĐẢO SƠN DƯƠNG/ BỘ CHQS TỈNH HÀ TĨNH
 • 4. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU “TĐ” BÁO HIỆU VỊ TRÍ TÀU NORDANA SOPHIE ĐẮM TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HÀ TĨNH
  • VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU “TĐ” BÁO HIỆU VỊ TRÍ TÀU NORDANA SOPHIE ĐẮM TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HÀ TĨNH

    

   HTH-08-2023

   Vùng biển             : Hà Tĩnh

   Tên báo hiệu         : Phao TĐ

   Tọa độ địa lý         :

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   18°08'03.6"

   106°26'41.6"

   18°08'00.0"

   106°26'48.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu “TĐ” báo hiệu vị trí tàu Nordana Sophie đắm trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu “TĐ” báo hiệu vị trí tàu Nordana Sophie đắm trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh chấm dứt hoạt động từ ngày 01/6/2023.

   Thông báo hàng hải số 435(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

                  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.