.

VỀ KHU VỰC VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG NẠO VÉT GIAI ĐOẠN 2 KÊNH XẢ, KÊNH NHẬP NƯỚC LÀM MÁT THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

Thứ Hai, 25/03/2024, 16:14 GMT+7

VỀ KHU VỰC VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG NẠO VÉT GIAI ĐOẠN 2 KÊNH XẢ, KÊNH NHẬP NƯỚC LÀM MÁT THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II
Các bài đã đăng