222

Tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26

Thứ Tư, 09/08/2023, 14:56 GMT+7

Để đạt được mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo như cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 và nhằm cụ thể việc thực hiện các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển ngành hàng hải bền vững; trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành các Quyết định để triển khai thực hiện
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2