STT
Tên văn bản
Tải về
Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15
Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông báo Ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/7/2022 quy định về bảo trì công trình hàng hải của Bộ Giao thông vận tải.
Thông báo văn bản quy phạm pháp luật vê giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2022
Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ; đường sắt hàng không dân dụng
Một số Quyết định, Thông tư và tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường 2020 Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa ban hành.
BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER TẠI CẢNG VŨNG ÁNG
Bộ Giao thông vận tải mới ban hành các Thông tư: số 08/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển QCVN 107:2021/BGTVT; số 09/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn quốc gia về cảng cạn QCVN 108:2021/BGTVT
TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID 19
HƯỞNG ỨNG NGÀY THUYỀN VIÊN THẾ GIỚI 25/6/2020
IMO ban hành thông tri hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và tương tác cá nhân giữa tàu và bờ
Đăng ký thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyên theo tại Vũng Áng của công ty TNHH TM&DV An Sinh theo thông tư số 41/2017/TT-BGTVT của Bô GTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Đăng ký thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyên theo tại Vũng Áng của công ty TNHH TM&DV An Sinh theo thông tư số 41/2017/TT-BGTVT của Bô GTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Thông tư 03/2020/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên mô, huấn luyện, đào tạo thuyên viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Trang 1 / 2