Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Thứ Năm, 02/11/2023, 11:57 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển:

1.1. Số lượng:

- Vị trí việc làm Cải cách hành chính: 01 người.

1.2 Vị trí việc làm và điều kiện tiêu chuẩn:

(Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu về điều kiện chuyên môn nghiệp vụ các vị trí dự tuyển tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo Thông báo) phải đảm bảo:

- Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

- Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

- Ảnh 4 x 6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Gửi kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển) và 02 Ảnh 4 x 6.

Lưu ý: Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển; khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả xét tuyển.

4. Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 02/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 17h00).

b) Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, địa chỉ: Khu hành chính dịch vụ - Khu kinh tế Vũng Áng - xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02393.868.823.

5. Hình thức, nội dung và thời gian tổ chức xét tuyển (Theo khoản 3, Điều 11 Quyết định số 431/QĐ-CHHVN ngày 30/3/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam)

5.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

5.2. Vòng 2: Tổ chức phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định của vị trí việc làm theo thang điểm 100.

5.3. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:

a) Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: Dự kiến tổ chức ngày 11/01/2024

b) Địa điểm: Văn phòng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, địa chỉ: Khu hành chính dịch vụ - Khu kinh tế Vũng Áng - xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Các bài đã đăng