Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thứ Sáu, 05/04/2024, 14:02 GMT+7

     Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-ĐGS ngày 05/3/2024 về việc triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, sáng ngày 04/4/2024, Đoàn Giám sát số 11 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, cảng Vũng Áng và làm việc với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh tại Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

     Tại buổi làm việc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tùng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh từ năm 2009-2023 của đơn vị. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Hàng hải Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tàu thuyền đến, rời cảng đúng quy định.

     Trong giai đoạn 2009-2023, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải thuộc khu vực quản lý, chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tham gia các ý kiến góp ý liên quan quy hoạch hệ thống cảng biển Hà Tĩnh; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến nội dung đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các doanh nghiệp khai thác cảng, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng các quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng hải nói riêng và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nói chung.

     Trong buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng hải cũng như đường bộ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực như: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng khu neo đậu, tránh trú thời tiết xấu cho tàu thuyền; triển khai nối dài đê chắn sóng Vũng Áng theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo che chắn giảm sóng cho tàu thuyền làm hàng tại các cảng thuộc khu bến Vũng Áng; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải cho các tổ chức, cá nhân liên quan…

     Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh và các ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải và đường bộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kỳ Anh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong thời gian qua. Đồng thời, đối với những phản ánh, kiến nghị, đề xuất đã được nêu ra trong buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp và có báo cáo cụ thể với các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền./.

Một số hình ảnh khác tại buổi làm việc:

 


 

 

Các bài đã đăng