Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Thứ Hai, 15/04/2024, 14:25 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, như sau:

I. Số lượng, vị trí lao động cần tuyển:

1.1 Số lượng:

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghi định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 (gọi tắt là hợp đồng lao động 111) đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cần tuyển 01 lao động hợp đồng 111 vào làm việc, cụ thể:

- Bảo vệ cơ quan: 01 người.

1.2 Vị trí việc làm và điều kiện tiêu chuẩn:

(Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu về điều kiện các vị trí việc làm tại Phụ lục 01)

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện vị trí cần tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;

- Có tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên (trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật);

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành ;

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm theo vị trí việc làm cần tuyển dụng; gia đình người có công, lực lượng dự bị động viên, bộ đội xuất ngũ…

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn xin đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành;

- 03 ảnh màu 4x6; 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển hồ sơ.

- Nội dung:

+ Xem xét hồ sơ của người dự tuyển;

+ Phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển.

V. Kinh phí dự tuyển:

- 500.000 đồng/Hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

VI. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

+ Địa chỉ: Khu Hành chính Dịch vụ - Khu Kinh tế Vũng Áng - Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.868.823

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 5 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 19/4/2024 (trong giờ hành chính)

- Thời gian dự kiến xét tuyển: 02/5/2024.

+ Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (Khu Hành chính Dịch vụ - Khu Kinh tế Vũng Áng - Xã Kỳ lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

* Lưu ý: Không hoàn trả Hồ sơ khi không trúng tuyển.

 

Các bài đã đăng