Chiến dịch kiểm tra tập trung CIC năm 2018

Thứ Hai, 10/09/2018, 14:58 GMT+7

Ngày 01/8/2018 Tổ chức Tokyo-MOU và Paris-MOU đã ra thông cáo báo chí về  Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp liên quan đến việc thực hiện Phụ lục VI “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) (thông cáo báo chí được gửi kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển này).

Chiến dịch kiểm tra tập trung nêu trên sẽ được các quốc gia thành viên Tokyo-MOU  và Paris-MOU thực hiện trong thời gian 03 tháng (từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/11/2018) với mục đích chính là:

  • Xác minh mức độ tuân thủ các yêu cầu được quy định tại Phụ lục VI Công ước MARPOL của công nghiệp vận tải biển;
  • Tạo ra nhận thức của thuyền viên và chủ tàu về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của Phụ lục VI Công ước MARPOL và phòng ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra;
  • Gửi tín hiệu đến công nghiệp vận tải biển là vấn đề ngăn ngừa ô nhiễm không khí và việc bắt buộc chấp hành các yêu cầu liên quan nằm trong công việc được ưu tiên cao của các quốc gia thành viên Tokyo-MOU và Paris-MOU;
  • Nhấn mạnh trách nhiệm của các thể chế kiểm soát Chính quyền cảng liên quan đến việc tuân thủ bắt buộc một cách hài hòa các yêu cầu của Phụ lục VI Công ước MARPOL, từ đó sẽ cải thiện được mức độ tuân thủ và đảm bảo một sân chơi công bằng.

Thanh tra nhà nước cảng biển của Chính quyền cảng (PSCO) sẽ sử dụng bảng câu hỏi với 11 hạng mục để đảm bảo là trang thiết bị của tàu tuân thủ các giấy chứng nhận theo luật định; thuyền trưởng và các sỹ quan tàu có đủ năng lực, thành thạo với các hoạt động liên quan; các trang thiết bị của tàu được bảo dưỡng đầy đủ và thực hiện chức năng phù hợp.

Nếu phát hiện có khiếm khuyết khi thực hiện kiểm tra tàu, Chính quyền cảng có thể có các biện pháp khác nhau, từ việc ghi nhận lại khiếm khuyết và hướng  dẫn thuyền trưởng  khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến việc lưu giữ tàu cho đến khi khiếm khuyết nghiêm trọng được giải quyết thỏa đáng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển có sự chuẩn bị sẵn sàng cho Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2018 của Tokyo-MOU và Paris-MOU.