Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyên truyền cho bà con ngư dân qua hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường.

Thứ Năm, 12/09/2019, 14:14 GMT+7

Trong những năm qua, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền pháp luật hàng hải cho bà con ngư dân. Các đợt tuyên truyền thường được tổ chức dưới hình thức hội nghị hoặc phát tờ rơi, cung cấp phao cứu sinh cho bà con ngư dân.

          Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương để đưa các nội dung tuyên tuyền qua hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh. Đầu tiên là phối hợp với UBND xã Kỳ Lợi- thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh để truyền tải các nội dung tuyên truyền đến bà con ngư dân.

Các nội dung tuyên truyền trong đợt này gồm: tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, trong vùng nước cảng biển, các quy định bảo vệ công trình hàng hải và hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn khi đánh bắt trên biển, công tác thông tin liên lạc với các cơ quan TKCN khi có sự cố xảy.

          Nội dung tuyên truyền được tổng hợp ngắn gọn, thiết thực và dễ hiểu. Các nội dung được các Phát thanh viên chuyên nghiệp chuyển tải, thu âm và phát định kỳ trên Đài Truyền thanh xã Kỳ Lợi.

 

           Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải sẽ phối hợp để đưa nội dung tuyên truyền lan tỏa đến các địa bàn xã, phường ở Hà Tĩnh có hoạt động đánh bắt thủy sản. Qua đó không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như hỗ trợ cho bà con các biện pháp đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển.