Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông hàng hải năm 2018

Thứ Hai, 10/09/2018, 16:08 GMT+7

         

Thực hiện công văn số 3307/CHHVN-ATANHH ngày 27/8/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai tháng cáo điểm an toàn hàng hải đối với tàu nội địa, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tiến hành xây dựng kế hoạch  với một số nội dung chính như sau:

1. Thực hiện kiểm tra 01 (một) lần đối với 01 tàu trong tháng cao điểm. Đối với những tàu có “bằng chứng rõ ràng” về việc không tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải thì tiếp tục tiến hành kiểm tra.

2. Tổ chức phối hợp với các Đăng kiểm viên để tiến hành kiểm tra tàu. Yêu cầu các chủ tàu khắc phục hết các khiếm khuyết nghiêm trọng trước khi cho tàu rời cảng. Sau khi kiểm tra xong, cập nhật biên bản kiểm tra vào phần mềm kiểm tra tàu biển để chia sẻ thông tin giữa các đơn vị liên quan khác.

3. Tuyên truyền cho thuyền viên và chủ tàu về các quy định pháp luật liên quan đến an toàn hàng hải; trong đó đặc biệt chú trọng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển theo Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải.