Danh sách các Doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng biển Hà Tĩnh thuộc đối tượng niêm yết giá theo quy định tại nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công

Thứ Sáu, 19/01/2024, 09:33 GMT+7

Danh sách các Doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng biển Hà Tĩnh thuộc đối tượng niêm yết giá theo quy định tại nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

Các bài đã đăng