Thông báo v/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (vị trị Nhân viên kỹ thuật)

Thứ Tư, 29/05/2024, 13:56 GMT+7
Các bài đã đăng