KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH

Thứ Ba, 20/06/2023, 16:16 GMT+7

 

     Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra tại Quyết định số 1461/QĐ-CVHHHT ngày 30/12/2022 về Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Cục Hàng hải Việt Nam cũng như UBND tỉnh Hà Tĩnh.

      Đơn vị tiếp tục cập nhật các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và các quy đinh pháp luật của nhà nước có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Đạo đức công vụ, trách nhiệm trong của viên chức trong giải quyết công việc theo Công điện 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ ngành, cơ quan, địa phương. Triển khai văn bản số 2198/CHHVN-VP ngày 02/06/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023.

      Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác PCTN, TC trong đó nhận diện rõ những lĩnh vực nhạy cảm dễ xẩy ra tham nhũng, tiêu cực. Mỗi phòng trong đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN, TC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện chế độ báo cáo PCTN, TC theo đúng quy định. Đơn vị tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Đề án “nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 -2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” và các văn bản liên quan. Xây dựng kế hoạch lấy phiếu đánh giá công tác kiểm tra tàu của thuyền viên đối với các sỹ quan kiểm tra, xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh năm 2023, qua đó góp phần nâng cao ý thức về chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ viên chức đơn vị trong việc thực hiện giải quyết TTHC và các nhiệm vụ chuyên môn khác.

      Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hòm thư góp ý của đơn vị để phục vụ cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

      Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh năm 2023 với mục đích hệ thống hóa các quy trình xử lý công việc liên quan đến giải quyết TTHC cho công dân; triển khai rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình ISO hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc tại đơn vị, nâng cao hiệu quả làm việc của các Phòng, Đại diện trực thuộc.

      Đơn vị tiếp tục triển khai phổ biến nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải đến các đối tượng quản lý. Tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác đảm bảo an toàn hàng hải trong hoạt động thi công công trình và PCTT-TKCN cho các phương tiện thi công công trình tại khu vực cảng Hà Tĩnh. Tiếp tục tuyên truyền Thông tư 33//2022/TT-BGTVT ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa cho các chủ tàu, các phương tiện thi công.

      Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục được đẩy mạnh. Đưa vào vận hành, sử dụng Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải khu vực bến cảng Sơn Dương, phục vụ hiệu quả trong công tác trực ban, giám sát các hoạt động hàng hải trong khu vực cũng như các nhiệm vụ liên quan khác. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp khai thác cảng biển thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cảng biển Hà Tĩnh để có những ý kiến đề xuất với các cơ quan cấp trên có giải pháp kịp thời để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cảng biển.

      Công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật được đơn vị triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp hàng hải trong việc tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch và tiến hành hoạt động kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật tại nội bộ đơn vị nhằm phát hiện các thiếu sót, tồn tại, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành để đưa ra những giải pháp cải thiện, khắc phục.

      Tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật cho gần 1000 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Việc giải quyết TTHC được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, minh bạch. Ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của từng cán bộ viên chức được nâng cao.

     

      Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ viên chức về các thành tựu, kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính; tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại đơn vị. Từ đó giúp cán bộ viên chức, các cá nhân, tổ chức liên quan nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như tạo động lực để công tác cải cách hành chính của đơn vị được triển khai tốt hơn ./.