Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 9/2023

Thứ Tư, 27/09/2023, 11:19 GMT+7

                Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-CVHHHT ngày 27/01/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, hưởng ứng tháng cao điểm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2023) sáng ngày 26/9/2023 Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 9/2023. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đức Tùng – Giám đốc, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, viên chức các phòng, đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

              Hội nghị được nghe các thuyết trình viên đơn vị phổ biến các nội dung sau: Thông tư 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; Xử phạt vi phạm hành chính trong PCTT-TKCN và một số nội dung của Thông tư 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong nghành giao thông vận tải; Quán triệt nội dung Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Hướng dẫn một số nội dung về thanh toán kinh phí.

            Các thuyết trình viên chủ động và sáng tạo trong xây dựng nội dung để chuyển tải đến cán bộ viên chức trong việc tìm hiểu các quy định mới của pháp luật, cán bộ viên chức các phòng ban đã trao đổi sôi nổi các nội dung tuyên truyền. Qua đó  thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc tăng cường tìm hiểu các quy định pháp luật..