Triển khai phổ biến thực hiện Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam

Thứ Hai, 11/12/2023, 11:23 GMT+7

      Thực hiện Kế hoạch Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, sáng ngày 08/12/2023, Ban chấp hành Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức buổi sinh hoạt tổng kết xếp loại, đánh giá đoàn viên năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và phổ biến cho toàn thể đoàn viên trực thuộc về Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ứng dụng Thanh niên Việt Nam và việc thực hiện cập nhật thông tin dữ liệu đoàn viên; hướng dẫn cách thức đánh giá, xếp loại đoàn viên trên phần mềm. Góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong công tác đoàn, phong trào thanh niên tại đơn vị.

      Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn được thiết kế dưới hình thức website do Trung ương Đoàn phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện. Để sử dụng phần mềm, mỗi cấp cơ sở Đoàn sẽ được đoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức và cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý. Phần mềm được kết nối với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên Ứng dụng; việc khai báo thông tin dễ dàng, thông tin hiển thị trực quan, sinh động.

      Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên một lần nữa được BCH Chi đoàn phổ biến lại tổng thể thông tin về Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn các bước cụ thể trong nhập dữ liệu về đoàn viên, tra cứu thông tin đoàn viên, tiến hành nhập dữ liệu về đoàn viên; quản lý, theo dõi tổng hợp số lượng đoàn viên thanh niên, lý lịch trích ngang của đoàn viên; tổng hợp, theo dõi số liệu báo cáo của đoàn viên thanh niên và quan trọng là việc đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm. Thường xuyên sử dụng ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng trong đoàn viên thanh niên; cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả, kịp thời tới đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những thông tin cơ bản về hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

      Sau buổi sinh hoạt, dữ liệu thông tin của toàn bộ đoàn viên Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã được cập nhật đầy đủ và các đoàn viên cũng đã nắm rõ các bước thực hiện công tác đánh giá, xếp loại hằng năm trên phần mềm cũng như các sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo nên sự thống nhất trong công tác điều hành, quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đoàn viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên phù hợp với xu thế phát triển hiện nay khi các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang được đưa vào mọi lĩnh vực của đời sống văn hoá - xã hội./.

 

 

Các bài đã đăng